Goedenavond voorzitter, collega’s, pers en belangstellenden, 

De Kadernota waar we vanavond over spreken is beleidsarm. Dat is volgens de fractie van CKenG een verstandige keuze. In Castricum werken we al ruim drie jaar met een minderheids­college. Ofwel: een orgaan om uit te voeren wat de raad hen meegeeft. De huidige wethouders zitten er nog acht maanden, en als je daar het zomerreces en kerstreces vanaf haalt, nog maar zes maanden. Heel veel tijd om effectief uit te voeren van wat ze vanavond meegegeven wordt, is er dus niet meer. Daar komt bij dat er tal van andere belangrijke opdrachten nog niet zijn afgerond en alle aandacht vragen. En dat de raad, in het kader van de ombuigingen vanwege het gat in begroting, recent al de financiële keuzes heeft gemaakt die met het meerjarenbeleid zijn gemoeid. 

Wat ons betreft kijken wij graag in onze bijdrage van zeven minuten op een andere manier naar de nabije toekomst. Want in maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. U weet inmiddels dat GDB en CKenG bezig zijn te fuseren en samen verder gaan onder de naam Lokaal Vitaal. Een combinatie met toekomst, want CKenG is al jaren de partij die de meeste stemmen trekt in Castricum, GDB doet dat al sinds de oprichting in Limmen en in Akersloot is de vraag wie er gaat winnen iedere keer een spannende race tussen ons en de VVD. Samen hebben GDB en CKenG dus de grootste achterban in de gemeente en dat biedt perspectief op een sterke lokale partij die de komende jaren een belangrijke rol kan spelen in het bestuur van de gemeente Castricum. Omdat onze combinatie bij de laatste verkiezingen in 2018 de meeste stemmen trok, zal Lokaal Vitaal in maart meedoen als Lijst 1.

De nieuwe naam zegt het al. Lokaal staat voor het plaatselijk regelen van allerlei zaken die de eigen inwoners betreffen. Dus geen ideologische, mondiale droombeelden maar juist een pragmatische benadering om de belangen van mensen in onze gemeente zo goed mogelijk te behartigen. Zodat 36.000 inwoners gewoon gezond en gelukkig kunnen zijn. Vandaar het klavertje 5 in het logo van Lokaal Vitaal: wij staan voor gezondheid en geluk voor de inwoners van onze 5 kernen. Met nuchtere, praktische en adequate oplossingen voor huisvesting, het voorzieningenniveau, voor groen, energie en duurzaamheid, sociale regelingen, het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte, economie en het beheer van onze financiën. Daarnaast willen wij dat de gemeente en de BUCH-organisatie efficiënt werkende en toegankelijke organen zijn, die juist VOOR onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen werken in plaats van dat ze tegenwerken.

Volgens het woordenboek staat Vitaal voor krachtig, energiek en ‘voor het leven van groot belang’. Dat beschrijft precies het DNA van onze nieuwe partij. Geen gepiep en geklaag, maar denken in oplossingen. Geen eindeloos gepraat en onnodige vertragingen, maar oppakken, aanpakken en doorpakken. 

Voorzitter, ongeveer 1 op de 3 Nederlanders stemt bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. De landelijke trend laat zien dat dit percentage gestaag toeneemt. In Castricum zijn zo door de kiezers 8 tot 9 zetels te vergeven. Lokaal Vitaal verwacht een groot deel van deze zetels in de wacht te kunnen slepen. Om dat te bereiken kunt u van ons een kernachtig verkiezingsprogramma verwachten, een lijst met uitstekende en aansprekende kandidaten en een verkiezings­campagne zoals u die op plaatselijk niveau nog niet eerder heeft meegemaakt. Lokaal Vitaal heeft alles in zich van het jonge groen dat dit voorjaar zo nadrukkelijk te zien en te ruiken is in de parken en bossen van onze mooie gemeente. Ook dat ziet u terug in ons logo. De nieuwe partij is de fitte en energieke oplossing voor een aantal slepende uitdagingen waarmee Castricum al lange tijd mee worstelt. 

Want als u regelmatig lange tijd voor gesloten spoorbomen staat te wachten, als u al jaren op zoek bent naar een geschikte en betaalbare woning, als u ondernemer bent die voortdurend wordt tegengewerkt door de gemeente, als u lid bent van een sportclub en de voor­zieningen wordt verslechterd in plaats van verbeterd, als u aangewezen bent op de juiste jeugdzorg, als u zich zorgen maakt over de inrichting van de openbare ruimte of als u hopeloos en radeloos wordt van de contacten met bestuur en ambtenaren, dan is het een prettig vooruitzicht dat een stem op Lokaal Vitaal op 16 maart 2022 bijdraagt aan de oplossing voor uw probleem!

GDB en CKenG zullen sámen inzetten op een positieve sfeer in de gemeenteraad, op een goede samenwerking tussen raad en college en op een constructief klimaat van overleg tussen gemeentehuis en belanghebbenden. Wat ons betreft is het glas niet halfleeg maar half vol. Dus stoppen we vanaf 2022 zo weinig mogelijk tijd en geld in zaken waar we lokaal nauwelijks iets aan hebben en zoveel mogelijk tijd en geld in zaken waar ónze inwoners gezond en gelukkig van worden. Met in het bestuur een goede balans tussen macht en tegenmacht. Lokaal Vitaal wil in de raadzaal en in de bestuursvleugel sterke mensen, die opkomen voor de belangen van onze inwoners en vanuit die ambitie concrete resultaten boeken bij andere overheden, gemeenschappe­lijke regelingen en bij de BUCH-organisatie.

Voorzitter, terwijl landelijke partijen vooral druk zijn met zichzelf, groeit de positie van lokale partijen onverminderd door. Samen bezitten ze meer zetels dan welke landelijke partij dan ook, sinds 2018 bedraagt dat percentage ruim 35%. Lokale partijen leveren in 245 gemeenten één of meerdere wethouders. Deze trend zal zich in 2022 in Castricum door gaan zetten. De kandidaten van Lokaal Vitaal zijn straks de gezichten van het samengaan van GDB en CKenG. Deze mix van herkenbare en nieuwe kandidaten zullen het vertrouwen krijgen van een belangrijk deel van onze 36.000 inwoners om de komende jaren te doen wat in onze gemeente moet gebeuren: oppakken, aanpakken en doorpakken.

Lokale politiek is leuk als je het positief en professioneel benadert en zélf ook leuk maakt. Positieve energie haalt het beste in mensen naar boven. Het zet medewerkers en betrokkenen in hun kracht. Het zorgt voor de beste samenwerking, de beste afwegingen en besluiten. Professionele volksvertegenwoordigers kennen hun stukken en achtergronden, hebben de juiste affiniteit en praten voortdurend met belanghebbenden. Zij doen wat nodig is om de gemeente voor te bereiden op de volgende generatie. Deze positieve energie en deze professionele volksvertegenwoordigers mag u van Lokaal Vitaal verwachten. Dit najaar zult u daar nog veel meer over horen. Voor nu dankt onze fractie u voor de aandacht en wensen wij u een goede vergaderavond en een mooi resultaat voor het Nederlands Elftal.

Dank u wel.