Herman Sterken nummer 5 Lokaal Vitaal

Herman Sterken

Rugnummer: #5 Castricum

Waarom in de politiek? En waarom Lokaal Vitaal?
Het is goed leven, werken en wonen in de dorpen van Castricum. De uitdaging is dit in de toekomst zo te houden. Dat is geen eenvoudige opgave.

Een eerlijke en inhoudelijke politiek is daarvoor nodig. In de fractie van Lokaal Vitaal wil ik de komende jaren daaraan een bijdrage leveren.

Echt deelnemen aan het beleid van de gemeente vereist een actieve politieke inzet. Om iets te veranderen in de politiek moet je bereid zijn om mee te doen.

De afgelopen periode heb ik mij in de raad en in de commissie er voor ingezet om de lokale belastingen zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. Eerst naar de eigen begroting kijken en dan pas een beroep doen op de euro’s van de inwoners. Dat is tot nu toe gelukt.

Ook heb ik mij sterk gemaakt om ook op gemeentegrond woningen te bouwen in de huursector (sociale huur en midden huur). Twee moties van mijn hand en met steun van een andere politieke partij, zijn ingediend en door de raad aangenomen. Het gaat om de locaties Koekoeksbloem en de voormalige Maranathakerk. De woningbouwplannen daar worden nu uitgewerkt. Ik wil daar mee doorgaan door bijvoorbeeld te bouwen in een zogenaamd Hofje voor ouderen en jongeren en door na te gaan of particulieren hun grond beschikbaar willen stellen voor de bouw van één of meerdere woningen.

Daarom stel ik mij verkiesbaar, omdat ik geloof in de meerwaarde van plaatselijke partij in de lokale politiek. Altijd in het belang van de inwoners en niet in het belang van de partij.

Ik weet zeker, dat meer mensen die mening hebben. U heeft die mening, dat weet ik zeker. De mensen in Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude krijgen nu de kans op iemand te stemmen die er ook zo over denkt.

Ik stel mij kandidaat om namens Lokaal Vitaal voor de gemeente beschikbaar te zijn. Nu is het aan u om mij vertrouwen te geven op 14, 15 of 16 maart 2022, bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Castricum

Herman Sterken, nummer 5 van lijst 1