Bastiaan Uhl nummer 9 Lokaal Vitaal

Bastiaan Uhl

Rugnummer: #9 Limmen

Ik ben woonachtig in het mooie Limmen en vader van 3 jonge kinderen. Acht jaar geleden voor het eerst echt betrokken bij de lokale politiek via Rob Schijf vanuit de GDB. In de eerste periode van vier jaar commissielid geweest en zo kennis gemaakt over wijze van besluitvorming binnen de gemeente. Ik heb een frisse kijk op de politiek en ervaring in diverse bedrijfssectoren zowel commercieel als niet-commercieel. Het aanpakken en doorpakken zijn belangrijke aspecten die overal in terug komen en ik ook deze van belang acht in de lokale politiek, geen oneindige discussies. Dit is ook de reden dat ik vanuit GDB nu de fractie van Lokaal Vitaal ondersteun. De pijlers die ik belangrijk vind uit ons verkiezingsprogramma zijn:

1.     Geen belastingverhogingen

Een belangrijke pijler vanuit de GDB en nu Lokaal Vitaal is om de belastingen niet zomaar te verhogen. Dit vind ik ook belangrijk aspect in de lokale politiek niet alleen kijken naar wat de kosten zijn maar ook wat het oplevert, meer ondernemend denken, zodat we voor de inwoner van gemeente Castricum de belastingen zo laag mogelijk kunnen houden.

2.     Bouwen

Vanuit mijn vooropleidingen en in mijn werk ben ik betrokken met de facilitaire zaken en vastgoed. Een grote uitdaging in deze gemeente is de beschikbaarheid van betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Daarom ben ik voorstander met Lokaal Vitaal voor versneld bouwen op aantrekkelijke locaties en plannen voor te bereiden voor 1000 nieuwe woningen.

3.     Ondernemen

Ik vind dat gemeente en lokale politieke de ondernemers meer moet steunen en faciliteren. De lokale ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente Castricum en zorgen voor inkomsten waardoor die er weer toe leiden dat de belastingen laag kunnen blijven.

4.     Veiligheid

Bij de keuze van een nieuwe woning kijk ook ik zelf naar de veiligheid in de omgeving en daarmee bedoel ik ook de verkeersveiligheid. Ik vind dat de ve iligheid continu onder de aandacht moet zijn om de leefbaarheid in de gemeente Castricum te kunnen waarborgen. Niet alleen bij het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen, maar eveneens bij bestaande wijken.

5.     Kan genieten van de omgeving

Vanuit mijn werk ben ik veel op het strand en deze unieke plek moet Castricum ook vasthouden en het toerisme stimuleren en verdelen over het hele jaar. Het inrichten en verfraaien van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel.