Betaalbaar wonen

 

Lokaal Vitaal wil 1.000 betaalbare woningen realiseren voor starters en senioren

Geen woorden, maar heipalen de grond in

In Castricum wordt veel gepraat, maar bijna niks besloten. Het gevolg is dat er vrijwel niet wordt gebouwd waardoor de behoefte aan huizen toeneemt. Als er woningen bij- of vrijkomen, zijn ze onbetaalbaar. Politieke partijen roepen iets algemeens als ‘bouwen, bouwen, bouwen’ of ‘iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd’, maar ze hebben geen concreet plan. Omdat er geen beweging in zit zijn jongeren helaas gedwongen om uit het dorp te vetrekken om elders een huis te vinden.

Lokaal Vitaal wil 1.000 nieuwe woningen

Er zijn dus concrete plannen nodig. En stevige onderhandelingen met bijvoorbeeld de provincie om die plannen gerealiseerd te krijgen. Bijvoorbeeld door snelle herontwikkeling van vrijkomende locaties. En daar zijn er genoeg van: Kooiplein, Schulpstet, Maranathakerk, de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem en locaties in Limmen en Akersloot. Lokaal Vitaal wil sportvoorzieningen naar Noord-End en Cloppenburgh. En nieuwe woningen op de plek van de huidige accommodaties.

Voor jongeren en senioren

Uitgangspunt is dat er doorstroming op gang wordt gebracht in een vastzittende markt. Zoals door het realiseren van betaalbare starterswoningen. Daarmee biedt de gemeente perspectief aan jongeren die al lang op een woning hebben gewacht. Er zijn ook senioren die graag kleiner willen gaan wonen. Zij laten dan weer een woning achter voor jonge gezinnen. Daarom moeten er seniorenwoningen worden gebouwd, in de vorm van hofjes. Een dergelijke bouwvorm biedt ook grote sociale voordelen.

Social huur, middenhuur en betaalbare koop

Van de te realiseren woningen moet 30% sociaal zijn. Daarnaast is er een grote behoefte aan middenhuur, waarbij woningzoekenden snel en flexibel onderdak kunnen vinden. Natuurlijk moet er voldoende koopwoningen worden gerealiseerd en dan specifiek in het betaalbare segment. Al deze plannen helpen om te voorzien in de lokale woonbehoefte. Eigen inwoners moeten daarom voorrang krijgen waar dat mogelijk is. Wij vinden dat de gemeente daarin de regierol heeft.

Starterswoningen vanaf € 199.000

Geen woorden, maar heipalen de grond in! Lokaal Vitaal is in gesprek met eigenaren van grond die willen meerwerken aan de actieve ontwikkeling van betaalbare starterswoningen. Maatschappelijke projecten voor de inwoners van de gemeente Castricum dus. Woningen met een of twee slaapkamers, voor een koopprijs vanaf € 199.000. Betaalbaar voor jongeren en met lage energielasten door innovatieve, duurzame bouw. Ideaal voor starters.

Wil jij ook betaalbaar wonen?

Lokaal Vitaal wil dat de komende vier jaar 1.000 betaalbare woningen worden gerealiseerd. Of het gaat lukken is mede afhankelijk van de verkiezingsuitslag op 16 maart en de politieke besluitvorming die daar op volgt.

Wil jij ook betaalbaar wonen? Dan helpt het als Lokaal Vitaal de grootste partij wordt!

Steun ons door te stemmen op Lijst 1 en maak je belangstelling voor deze projecten kenbaar door het invullen van onderstaande gegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Lokaal Vitaal zal deze gegevens alleen opslaan voor het doel waar ze voor bedoeld zijn. Als een project doorgang vindt (zie de opmerkingen onder disclaimer) zullen de gegevens worden gedeeld met de ontwikkelaars.

Ja, ik wil meer informatie

Vul onderstaande gegevens in en wij houden je op de hoogte.

Soort woning

Akkoord met disclaimer

4 + 15 =

Disclaimer
Het plan om 1.000 woningen te realiseren is een ambitie van Lokaal Vitaal. De totstandkoming van projecten is mede afhankelijk van de verkiezingsuitslag en het politieke draagvlak voor aanpassing van het bestemmingsplan en onder voorbehoud van instemming door andere instituties dan de gemeente Castricum. Het kenbaar maken van belangstelling is geen garantie voor een woning. Bij eventuele toewijzing spelen een groot aantal factoren een rol, waaronder regelgeving, het aantal inschrijvingen en financiering. Lokaal Vitaal en de ontwikkelaars kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien projecten onverhoopt geen doorgang zouden kunnen vinden, voor het niet toegewezen krijgen van een woning of voor enige kosten van welke aard dan ook.

Volg alle actuele ontwikkelingen op: