Partij

Doelstelling

Statutair is de politieke doelstelling van Lokaal Vitaal als volgt vastgelegd:

“De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van het algemeen en het bijzonder belang van de gemeente, alsmede voor haar ingezetenen en voorts het verwezenlijken van een gezonde samenleving in de gemeente Castricum, een maatschappij waarin de menselijke gezondheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgt”.

 

(Notarieel gedeponeerd op 9 november 2021.)

 

ANBI-status

Vereniging Lokaal Vitaal kent geen beloningsstructuur. Bestuursfuncties worden onbezoldigd vervuld. De Belastingdienst in Alkmaar is gevraagd om Lokaal Vitaal te erkennen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We zijn geregistreerd onder het fiscale nummer (RSIN) 863212050.

Bestuur

Het bestuur van Lokaal Vitaal bestaat uit:

  • Voorzitter: Bert Meijer
  • Penningmeester: Wim van Eunen
  • Secretaris: Willem Laan

De voorzitter en de penningmeester houden samen het ledenbestand bij.

Financiële steun

Lokaal Vitaal sterker maken of financieel steunen? Dat kan. Donaties worden in dank aanvaard op:
NL08 INGB 0674 8082 15
ten name van Lokaal Vitaal.
Van de donaties, contributiegelden en afdrachten door raadsleden worden campagne uitingen en organisatiekosten gefinancierd. De inkomsten en uitgaven staan onder direct toezicht van de penningmeester, die hiervan jaarlijks verslag doet aan de Algemene Ledenvergadering.

Lid worden

Ook lid worden? Vul onderstaand formulier in en u wordt opgenomen in ons ledenbestand.

De ledencontributie (drempelbedrag, meer mag ook) bedraagt per 2022 € 35 per jaar. U krijgt hiervoor van jaar tot jaar een verzoek tot betaling.

Het lidmaatschap is altijd per direct opzegbaar (zonder recht op restitutie van reeds betaalde contributie).

 

Meer info

Vergaderruimte
In het gemeentehuis van Castricum hebben wij vergaderruimte Zeezicht op de begane grond toegewezen gekregen.

Liever iemand van ons aan de lijn?
Bel ons gerust op:  06 11 40 44 32

Ja, ik wil lid worden van Lokaal Vitaal!

Met het invullen van onderstaande gegevens meld ik me aan als lid van de partij Lokaal Vitaal.

Ik betaal € 35 per jaar (2022). Mijn lidmaatschap is altijd per direct opzegbaar waarbij geen recht op restitutie bestaat voor reeds betaalde contributie over een lopend jaar.

Elk nieuw jaar ontvangt u een verzoek tot betaling.

 

7 + 6 =

Contactformulier

 

Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact op.

Liever iemand van ons aan de lijn? Bel ons dan op: 06 11 40 44 32

 

Volg ons via social media:

10 + 5 =