Roel Beems lijsttrekker nummer 1 Lokaal Vitaal

Roel Beems

Rugnummer: #1 Castricum

Kortgeleden zij GDB en CKenG samengegaan tot Lokaal Vitaal. Eén grote, sterke partij die opkomt voor de belangen van inwoners, verenigingen en ondernemers in onze mooie gemeente. Lokaal Vitaal heeft een lijst met sterke kandidaten, een pragmatisch programma en een duidelijk onderscheidende campagne.

Ik ben er trots op aanvoerder te mogen zijn van dit unieke team! Mijn naam is Roel Beems, geboren en getogen Castricummer, ondernemer en actief voetballer, en ik maak al twaalf jaar deel uit van de gemeenteraad als fractievoorzitter van CKenG. In de nieuwe samenstelling kan Lokaal Vitaal nóg meer oppakken, aanpakken en doorpakken. Dat is niet voor niets de naam van ons verkiezingsprogramma. Er wordt namelijk te veel gepraat en te weinig besloten. Sommige dossiers slepen zich jaren voort. Wij willen daadkracht en praktische oplossingen!

Belangrijke thema’s voor Lokaal Vitaal zijn de realisatie van duizend nieuwe woningen, veilige straten en wijken, inwoners met een goede gezondheid en mooie dorpen met behoud of verbetering van voorzieningen. Dit willen wij bereiken zonder dat de lasten voor onze inwoners stijgen, want het leven is voor veel mensen al duur genoeg. Dus moet de BUCH-organisatie (onze grootste kostenpost) efficiënt gaan werken en willen wij gemeentelijk geld alleen doelmatig uitgeven.

Als geen andere partij is Lokaal Vitaal vertegenwoordigd in al onze dorpen: Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude. Onze mensen staan dicht bij de inwoners: wij wonen er bijna naast, zijn lid van dezelfde sportclub en werken aan oplossingen voor uitdagingen waar iedereen in onze gemeente mee te maken heeft. Op Lokaal Vitaal kun je rekenen!

 

Bart Dekker nummer 2 Lokaal Vitaal

Bart Dekker

Rugnummer: #2 Akersloot

Ik ben Bart Dekker, 64 jaar uit Akersloot, getrouwd, 3 kinderen en een kleinkind. Als trainer van de mini-pupillen en lid van de sponsorcommissie zet ik mij in voor voetbalvereniging Meervogels’31. Daarnaast ben ik maatschappelijk betrokken als ambassadeur tegen de eenzaamheid i.s.m. de stichting Welzijn.

Ik ben 40 jaar werkzaam geweest in de ICT voor het bedrijfsleven en de lokale overheid, waarvan de laatste 15 jaar als ICT manager voor de gemeente Terneuzen. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan aan de ambtelijke kant van een gemeentelijke organisatie.

Mijn eigen gemeente Castricum volgde ik voornamelijk in de krant, mij regelmatig afvragend “waar men nu weer mee bezig was”. Je kunt je natuurlijk blijven verbazen, maar je kunt ook zelf actief worden.

Daarom leek het mij voor de verkiezingen van 2018 een uitdaging om ook de bestuurlijke kant te leren kennen, stelde mij verkiesbaar en werd gekozen als raadslid.

In het begin is alles nieuw en overweldigend met alle informatie die op je afkomt. Je hebt echt wel even tijd nodig en ondersteuning van ervaren raadsleden om je weg te kunnen vinden en te achterhalen welke onderwerpen goed bij je passen.

Door mijn achtergrond vind ik bijvoorbeeld alle dossiers rondom de Buch-organisatie interessant. Verder heb ik mij de afgelopen jaren met diverse thema’s bezig gehouden zoals sport & cultuur, natuur & recreatie en het sociale domein.

Het gezichtspunt van de inwoner is voor mij als raadslid altijd het beginpunt van mijn werk. Meningen serieus nemen en goed luisteren en onderzoeken of wij iets wel of niet voor elkaar kunnen krijgen. Wel vraaggericht werken maar niet “vraaggezwicht”.

Op sommige grote zaken heb je weinig invloed en dan is samenwerking met andere partijen van groot belang en dat gaat ons als Lokaal Vitaal goed af.

Stemmen op Lokaal Vitaal is daarom geen verloren stem: als partij zijn wij verankerd in de samenleving, toegankelijk voor haar inwoners en hardwerkend op alle dossiers.

Oppakken, aanpakken en doorpakken!

Remco van Zelst nummer 3 Lokaal Vitaal

Remco van Zelst

Rugnummer: #3 Limmen

Hallo mijn naam is Remco van Zelst. Ik ben 50 jaar en ik woon samen met mijn vrouw en drie kinderen (18, 18 en 14 jaar) in het prachtige dorp Limmen. In het dagelijks leven ben ik als zelfstandig ondernemer (ZZP) actief voor diverse opdrachtgevers op het gebied van Programma Management, Product Management en Informatie Management binnen diverse sectoren.

Mogelijk ben ik voor een aantal mensen een nieuw gezicht in de Castricumse politiek. Ik ben echter sinds 2005 al actief voor de lokale partij CkenG. Samen met o.a. Aart Leemhuis en Bert Meijer ben ik medeoprichter van deze partij. Binnen CkenG ben ik actief geweest als vice voorzitter, voorzitter en steun fractie-lid. Nu is het voor mij tijd om een meer politieke actieve rol te gaan vervullen. Ik ben daarom dan ook enorm trots dat ik op plek 3 van de kandidatenlijst van Lokaal Vitaal mag staan.

Lokaal Vitaal is de partij waar ik mij voor wil inzetten. Lokaal Vitaal (en zijn voorgangers GDB en CkenG) heeft zich geprofileerd als de partijen die zich inzet voor de inwoners en ondernemers en daar wil ik graag een actieve bijdrage aan leveren. Goed luisteren naar datgene wat er speelt en vervolgens Oppakken, Aanpakken en Doorpakken.

Graag wil ik mij de komende jaren bezighouden met de algemene onderwerpen als Recreatie & Toerisme (inclusief het strand), Sport en Bewegen, Verkeer en vervoer. Specifiek wil ik mij richten op thema’s die in Limmen leven, zoals: Realisatie dorpsplein voor de kerk, Realisatie van betaalbare woningen en daardoor ook een perspectief te kunnen bieden aan jongeren in Limmen om een huis te kunnen of huren of kopen in het dorp waar ze zo graag wonen. Het lokale karakter van Limmen moet behouden blijven en een sociale cohesie met de nieuwe inwoners van het dorp is daarbij van essentieel belang.

Er staan ons de komende jaren behoorlijk wat uitdagingen te wachten. Ik hoop dat ik namens U mijn steentje in de gemeenteraad mag bijdragen. Stem Lokaal Vitaal!

Mariska Tauber nummer 4 Lokaal Vitaal

Mariska Tauber

Rugnummer: #4 Castricum

Als geboren Haarlemse ben ik vanwege mijn werk in Castricum terechtgekomen. Daar waar het dorpse karakter voor mij nieuw was is dat juist datgene geworden wat mijn hart heeft gestolen.

Inmiddels geef ik 33 jaar dansles aan de Dorpsstraat in Castricum, heb het bedrijf 10 jaar geleden van mijn partner overgenomen en tot clubMariz omgedoopt. 2,5 Jaar later is de clubMariz Lounge daar aan toegevoegd. Dankzij ons bedrijf hebben wij heel veel mensen leren kennen met als gevolg dat wij ons erg verbonden voelen met Castricum en de inwoners.

De politiek kwam als een logische volgende stap. Leergierig als ik ben volgde ik in 2017 een aantal raadsvergaderingen en ik was verkocht. Niet veel later stond ik (vooral nog niet te hoog) op de kieslijst en sinds bijna 4 jaar zet ik mij in als commissielid. Inmiddels heb ik de ambitie om raadslid te worden voor Lokaal Vitaal, de nieuwe fusiepartij van CKenG en GDB.

Juist de diversiteit van de onderwerpen spreekt mij aan en leert me enorm veel over de Castricumse dorpen. De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk gericht op de maatschappelijke onderwerpen. Sport, recreatie en toerisme, onderwijs en cultuur.

Heel belangrijk in de gemeente zijn de financiën. Als lid van de tijdelijke commissie begroting heb ik afgelopen jaar mee mogen werken om de begroting sluitend te krijgen zodat de curatele van de provincie NH werd opgeheven. Geen idealistische, maar wel een realistische taak.

Naast de belangrijke basisbehoeften als voldoende woonruimte, voorzieningen en een veilige leefomgeving vind ik het erg belangrijk dat Castricum een fijne gemeente blijft om te wonen met behoud van het groene uiterlijk en met gezelligheid in de dorpskernen waar de inwoners bij betrokken zijn.

Dit kan zijn in de vorm van gezellige dorpspleinen, maar bijvoorbeeld ook met evenementen door Castricummers voor Castricummers.

Gezonde leefstijl is ook een van mijn aandachtspunten. Daarom zet ik mij vrijwillig in als voorzitter van een grote landelijke danssportorganisatie en als lid van het Platform Sport Castricum. Corona heeft ons allemaal weer laten inzien hoe belangrijk het is om gezond te leven en voldoende te bewegen. Daar zet ik mij graag voor in, nu en in de toekomst.

Lokaal Vitaal, de naam zegt het al, heeft gezondheid hoog in het vaandel.

Ik raad iedereen om 14, 15 & 16 maart te gaan stemmen. Dit is het moment om je ‘stem te laten horen’. Spreken ons programma en onze mensen jou aan? Stem dan vooral op Lokaal Vitaal🍀, Lijst 1.

Enjoy Life!

Mariska

 

Herman Sterken nummer 5 Lokaal Vitaal

Herman Sterken

Rugnummer: #5 Castricum

Waarom in de politiek? En waarom Lokaal Vitaal?
Het is goed leven, werken en wonen in de dorpen van Castricum. De uitdaging is dit in de toekomst zo te houden. Dat is geen eenvoudige opgave.

Een eerlijke en inhoudelijke politiek is daarvoor nodig. In de fractie van Lokaal Vitaal wil ik de komende jaren daaraan een bijdrage leveren.

Echt deelnemen aan het beleid van de gemeente vereist een actieve politieke inzet. Om iets te veranderen in de politiek moet je bereid zijn om mee te doen.

De afgelopen periode heb ik mij in de raad en in de commissie er voor ingezet om de lokale belastingen zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. Eerst naar de eigen begroting kijken en dan pas een beroep doen op de euro’s van de inwoners. Dat is tot nu toe gelukt.

Ook heb ik mij sterk gemaakt om ook op gemeentegrond woningen te bouwen in de huursector (sociale huur en midden huur). Twee moties van mijn hand en met steun van een andere politieke partij, zijn ingediend en door de raad aangenomen. Het gaat om de locaties Koekoeksbloem en de voormalige Maranathakerk. De woningbouwplannen daar worden nu uitgewerkt. Ik wil daar mee doorgaan door bijvoorbeeld te bouwen in een zogenaamd Hofje voor ouderen en jongeren en door na te gaan of particulieren hun grond beschikbaar willen stellen voor de bouw van één of meerdere woningen.

Daarom stel ik mij verkiesbaar, omdat ik geloof in de meerwaarde van plaatselijke partij in de lokale politiek. Altijd in het belang van de inwoners en niet in het belang van de partij.

Ik weet zeker, dat meer mensen die mening hebben. U heeft die mening, dat weet ik zeker. De mensen in Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude krijgen nu de kans op iemand te stemmen die er ook zo over denkt.

Ik stel mij kandidaat om namens Lokaal Vitaal voor de gemeente beschikbaar te zijn. Nu is het aan u om mij vertrouwen te geven op 14, 15 of 16 maart 2022, bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Castricum

Herman Sterken, nummer 5 van lijst 1

Cees Hollenberg nummer 6 Lokaal Vitaal

Cees Hollenberg

Rugnummer: #6 Akersloot

Wie ben ik en wat doe ik

Ik ben Cees Hollenberg 66 jaar en 40 jaar getrouwd met Mary. Wij hebben samen 3 zonen, een kleindochter en twee kleinzoons. Ik ben een geboren en getogen Akersloter. Ik ga in april officieel met pensioen. Ik heb vele banen gehad in het bedrijfsleven en het onderwijs. De laatste 5 jaar heb ik gewerkt bij Parlan in de jeugdzorg waar ik voornamelijk werkte met jonge statushouders. Ik heb heel veel hobby’s zoals tuinen en houden van schapen. Het duursporten is wat minder geworden. Nu wandel en fiets ik veel. Ik ben betrokken, sociaal, medelevend, toegankelijk, en heb een eigen mening en houd van humor

Waarom raadslid worden?

Omdat ik vind dat je niet altijd maar aan de kant kan blijven staan kijken in onze maatschappij maar ook eens de daad bij het woord moet voegen en iets voor de maatschappij moet betekenen. Als raadslid moet je meedenken over de vormgeving van onze maatschappij in de gemeente Castricum en erover beslissen.
Ook vind ik dat de kernen Akersloot, Limmen, Bakkum en de Woude meer aandacht verdienen. Ik heb vaak het gevoel (en ik niet alleen) dat deze kernen er maar een beetje ‘bijhangen’.

Mijn ervaring als raadslid

Ik heb 22 jaar in de gemeenteraad gezeten zowel in Akersloot (VRIJE LIJST AKERSLOOT) als Castricum (GDB) en ben in 2017 gestopt i.v.m. andere drukke bezigheden. Mijn eerste periode in de gemeente Akersloot (1991-1994) was wel wennen; ik kwam in een heel andere wereld dan wat ik gewend was op mijn werk. De tweede en derde periode was ik al aardig gewend. In 2006 kwam ik in de Raad van Castricum en daar ging het heel wat zakelijker aan toe. Er werd in die periode naar mijn mening veel te veel op de man gespeeld en het belang van waar we eigenlijk voor in de raad zitten, werd nogal eens uit het oog verloren. Bij de fracties van de VLA en GDB heb ik me in alle periodes altijd prima thuis gevoeld en ben blij dat nu 2 lokale partijen samen zijn gegaan in 1 grote lokale partij LOKAAL VITAAL

Opnieuw Raadslid willen zijn

Ik zou nog graag één periode willen doorgaan als raadslid voor Lokaal Vitaal. Het ‘frustreert mij dat onze eigen inwoners en dan met name de vele ouderen maar ook jongeren zo moeilijk aan een woning kunnen komen. Om de doorstroming te bevorderen wil ik graag Hofjes laten bouwen voor senioren en alleenstaanden waar ze zelfstandig kunnen wonen en elkaar bijstaan. Sport en bewegen vind ik heel belangrijk om vitaal te blijven en de sociale contacten te bevorderen. Daarom wil ik dat er een Omnipark komt in Akersloot. En aan de veiligheid binnen de bebouwde kom moet ook nog veel gedaan worden. Snelheidsbeperkende maatregelen aan ’t Schouw en aan de Startingerweg/Brahmslaan. Er zijn meer kernen waar dit speelt En niet te vergeten fiets/wandelverbindingen van Limmen naar Akersloot en van de westkant naar de oostkant van Akersloot zodat men veilig een rondje Alkmaardermeer kan doen. Ook het behoud van de middenstand en faciliteiten bieden voor de jonge ondernemer vind ik belangrijk punten. De economie moet blijven draaien!

Ik heb de meeste affiniteit met financiën, sport en onderwijs en de rol als voorzitter zou ik ook wel willen.

Waarom op Lokaal Vitaal stemmen?

Wij zijn niet verbonden aan een landelijke partij, en hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een sterk politiek programma, waarbij we de inwoners van de gemeente zo veel mogelijk betrekken en:

 

  • Onze partij bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die erg goed weten wat er leeft in deze gemeente
  • Een lokale partij vertegenwoordigt niet alleen maar de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij landelijke partijen, maar vertegenwoordigt juist de gehele gemeenschap
  • We zijn niet nieuw en onervaren!
Lenie Kelder nummer 7 Lokaal Vitaal

Lenie Kelder

Rugnummer: #7 Castricum

Wat betekent politiek voor mij, wat heb ik geleerd de afgelopen vier jaren? Dat ik lol heb in het vak raadslid, dat ik de doelstellingen in de gaten blijf houden en dat ik me blijf focussen op het resultaat.

De afgelopen periode resulteerde in een nieuwe actualisatie van de parkeernormen, geen flex woningen op de Werf, wel op de Puikman, woningbouw op het Kooiplein, een supermarkt toezegging inclusief appartementen voor Bakkum en steeds weer de modulaire bouw onder de aandacht brengen bij goedkeuring van nieuwe bouwplannen.

Meedenken, benoemen en bemiddelen inzetten, wat voor mij als coach en hulpverlener absoluut geen moeite kost. Heb ik daar wat mee bereikt en blijf ik die woorden gebruiken de komende periode? Zeker wel, er zijn woorden bijgekomen zoals luisteren, veel communiceren, contacten leggen en samenwerken.

De komende jaren zal mijn aandacht gaan naar de zorgen die er zijn, mede aangericht door corona, oa eenzaamheid, inwoners in alle leeftijdscategorieën fysiek en geestelijk laten bewegen en aandacht voor gezonde voeding.

Plannen voorbereiden voor duizend woningen erbij de aankomende vier jaren, hoe te ontwikkelen? Door me richten op wat kan er wel. Dat vraagt om veel onderzoek – filteren – en perspectieven zien die kans van slagen hebben. Leren van het verleden en kijken naar de toekomst van onze mooie gemeente Castricum.

En ….. me blijven verwonderen.

Willem Laan nummer 8 Lokaal Vitaal

Willem Laan

Rugnummer: #8 Limmen

Mijn naam is Willem Laan, ik ben 67 jaar jong en meer dan 45 jaar getrouwd met Yvonne. Al vanaf mijn vroege jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek, en gefascineerd in de processen die ertoe leiden, waarom besluiten soms genomen worden (de vraag die ik mij dan altijd stel is: Waarom of  Waarom nu?).

Dit geldt meer voor de plaatselijke politiek dan voor de landelijke politiek, die ik overigens wel volg.
Mijn interesse gaat vooral uit naar RO (ruimtelijke ordening), ik wil dat mijn omgeving er netjes uitziet en goed wordt onderhouden. Een omgeving dus waarin iedereen het fijn vindt om te wonen en te verblijven. RO zijn vaak lange processen, waarbij van de deelnemers een grote dossierkennis wordt vereist. Dat vind ik ook het leukste in de politek. Dat soort dingen uit te zoeken en te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan en dat proberen bij te sturen, als ik denk dat het beter, mooier of goedkoper kan.

Ik ben bewust lid geworden van een plaatselijke politieke partij omdat ik mij niet wilde binden aan links, rechts, sociaal of liberaal.
Een plaatselijke politieke partij geeft mij keuzevrijheid in het politieke spectrum met als uiteindelijk doel een omgeving waar iedereen het fijn vindt om te wonen en te verblijven. Vandaar mijn keuze eerst GDB en nu Lokaal Vitaal.

Bastiaan Uhl nummer 9 Lokaal Vitaal

Bastiaan Uhl

Rugnummer: #9 Limmen

Ik ben woonachtig in het mooie Limmen en vader van 3 jonge kinderen. Acht jaar geleden voor het eerst echt betrokken bij de lokale politiek via Rob Schijf vanuit de GDB. In de eerste periode van vier jaar commissielid geweest en zo kennis gemaakt over wijze van besluitvorming binnen de gemeente. Ik heb een frisse kijk op de politiek en ervaring in diverse bedrijfssectoren zowel commercieel als niet-commercieel. Het aanpakken en doorpakken zijn belangrijke aspecten die overal in terug komen en ik ook deze van belang acht in de lokale politiek, geen oneindige discussies. Dit is ook de reden dat ik vanuit GDB nu de fractie van Lokaal Vitaal ondersteun. De pijlers die ik belangrijk vind uit ons verkiezingsprogramma zijn:

1.     Geen belastingverhogingen

Een belangrijke pijler vanuit de GDB en nu Lokaal Vitaal is om de belastingen niet zomaar te verhogen. Dit vind ik ook belangrijk aspect in de lokale politiek niet alleen kijken naar wat de kosten zijn maar ook wat het oplevert, meer ondernemend denken, zodat we voor de inwoner van gemeente Castricum de belastingen zo laag mogelijk kunnen houden.

2.     Bouwen

Vanuit mijn vooropleidingen en in mijn werk ben ik betrokken met de facilitaire zaken en vastgoed. Een grote uitdaging in deze gemeente is de beschikbaarheid van betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Daarom ben ik voorstander met Lokaal Vitaal voor versneld bouwen op aantrekkelijke locaties en plannen voor te bereiden voor 1000 nieuwe woningen.

3.     Ondernemen

Ik vind dat gemeente en lokale politieke de ondernemers meer moet steunen en faciliteren. De lokale ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente Castricum en zorgen voor inkomsten waardoor die er weer toe leiden dat de belastingen laag kunnen blijven.

4.     Veiligheid

Bij de keuze van een nieuwe woning kijk ook ik zelf naar de veiligheid in de omgeving en daarmee bedoel ik ook de verkeersveiligheid. Ik vind dat de ve iligheid continu onder de aandacht moet zijn om de leefbaarheid in de gemeente Castricum te kunnen waarborgen. Niet alleen bij het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen, maar eveneens bij bestaande wijken.

5.     Kan genieten van de omgeving

Vanuit mijn werk ben ik veel op het strand en deze unieke plek moet Castricum ook vasthouden en het toerisme stimuleren en verdelen over het hele jaar. Het inrichten en verfraaien van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel.

 

Laura Bambaci nummer 10 Lokaal Vitaal

Laura Bambaci

Rugnummer: #10 Amsterdam

Met mijn 24 jaar ben ik de jongste van het team van Lokaal Vitaal, nummer 10 op de lijst. Geen voetballer maar wel een hockeyer. Als onderdeel van een sportteam realiseer je je dat iedereen even belangrijk is en dat je het samen doet. Die filosofie spreekt mij juist zo aan in Lokaal Vitaal. Jong, oud, ervaren en minder ervaren iedereen is even belangrijk en nodig.

Momenteel woon ik in Amsterdam op een studentenkamer maar als echt dorpsmeisje mis ik de saamhorigheid en het ‘iedereen kent iedereen’ van het dorp. Het individualisme en anonimiteit van een stad als Amsterdam staat mij tegen. Het is leuk zolang je naar school gaat en uitgaat. Maar er komt een moment, voor mij is dat nu, dat je je wilt settelen in een omgeving waar je je thuis voelt. Voor mij is dat de gemeente Castricum met bos, duin en zee!

Helaas is het nu niet mogelijk om als startende jongere een betaalbare woning te vinden en ben ik gedwongen om of op de studentenkamer te blijven wonen of terug naar mijn ouderlijk huis te gaan.

Recent heb ik in mijn laatste jaar van mijn studie E-commerce stage gelopen bij Lokaal Vitaal. Tijdens deze stage heb ik van heel dichtbij mogen ervaren wat en hoe het is om onderdeel te zijn van een lokale politieke partij.

Een leerschool die nog lang niet klaar is maar die wel de basis heeft gelegd om mij in te gaan zetten voor iets waar ik belang aan hecht. Namelijk: Aandacht vragen, rekening houden met en voor startende jongeren op de woningmarkt, de leefbaarheid voor jongvolwassen interessant te maken en toegankelijkheid van voorzieningen af te stemmen op interesses en behoeften van startende jongeren in alle dorpen van de gemeente Castricum.

Kortom in alle dossiers oppakken, aanpakken en doorpakken voor startende jongeren!

Fred Weda nummer 11 Lokaal Vitaal

Fred Weda

Rugnummer: #11 Castricum

Komende periode ga ik mij inzetten om de kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude leefbaar en vitaal te houden. Ik geef daarbij vooral aandacht aan het  jeugd- en ouderenbeleid.

Lokaal Vitaal spreekt mij aan omdat we diep wortelen in de Castricumse gemeenschap en daardoor goed voor de belangen van al onze inwoners kunnen opkomen. Mijn passie is voor jongeren en ouderen betaalbare woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken ben ik voor een actief grondbeleid dat betaalbare woningen, onafhankelijk van projectontwikkelaars mogelijk maakt.

Fred Weda nummer 11 Lokaal Vitaal

Liroy Jansen

Rugnummer: #12 Castricum

Lokaal Vitaal staat voor mij voor échte betrokkenheid bij Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude. Als lokale politieke partij is dit onze focus en willen we het beste voor onze mede-inwoners.

Mijn naam is Liroy Jansen, 35 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Bakkum en samen met mijn gezin woon ik nu in Castricum. In het dagelijks leven ben ik manager onderhoud en projecten bij GP Groot in Heiloo. Vijf jaar geleden heb ik me aangesloten bij GDB, nu gefuseerd tot Lokaal Vitaal.

Er worden in de lokale politiek hele belangrijke keuzes gemaakt die van invloed zijn op het leven van ons allemaal in de gemeente Castricum. Wat ik erg belangrijk vind is de leefbaarheid, dat voorzieningen behouden worden en dat daarbij aandacht is voor alle generaties. Denk hierbij aan huisvesting, sport, onderwijs en bereikbaarheid.

De aankomende vier jaar wil ik me inzetten om onze dorpen nog mooier te maken!