Kieskompas

Kieskompas Castricum

Kiezers die hun ideeën over maatschappelijk, politieke of lokale kwesties willen toetsen aan de standpunten van politieke partijen kunnen gebruik maken van de online stemhulp Kieskompas. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vindt dat in de gemeente Castricum plaats aan de hand van 33 stellingen, waarbij inwoners hun mening kunnen geven die uiteenloopt van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. De standpunten van de partijen zijn aan de hand van hun verkiezingsprogramma inhoudelijk gecontroleerd door Kieskompas.

Waar het verkiezingsprogramma niets vermeldt over een bepaalde stelling vraagt Kieskompas aan de partijen om een andere bron. Lokaal Vitaal biedt daar deze pagina op de website voor aan.

Stelling 3

Ook na corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen

Dit ligt genuanceerder dan de stelling suggereert. Lokaal Vitaal vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen legaal en illegaal vuurwerk en tussen georganiseerd en ongeorganiseerd vuurwerk. Daarom kiezen wij voor een neutrale positie in deze stelling.

Stelling 7

Om de verkeersveiligheid op de N203 te verbeteren moet er een betere ontsluiting komen van het sportpark Noord-End

Dit zijn eigenlijk twee stellingen. Lokaal Vitaal is het helemaal eens met beide stellingen. Wij pleiten al jaren voor opwaardering van de N203 tussen Limmen en Uitgeest waarbij een verbreed talud, samen met andere maatregelen, moet zorgen voor meer veiligheid. Zo moet het aantal ernstige ongevallen sterk worden teruggedrongen.

Eén van de maatregelen is een rotonde tussen de Nesse en het sportpark. Dat helpt om de snelheid te verlagen en biedt de mogelijkheid om al het verkeer naar de boerencampings, het Jac.P. Thijssecollege, de sportaccommodaties en het nieuwe zwembad veilig te laten afslaan. Groot voordeel is dat al dit verkeer dan niet meer om hoeft te rijden via de Soomerwegh en de woonwijken, zodat ook die veiliger worden en de CO2-uitstoot van het verkeer wordt gereduceerd. Bij de opwaardering van de N203 en het ontwerp van de ontsluiting moet goed rekening worden gehouden met de belangen van fietser. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit een nieuwe invalsweg naar het dorp wordt, daarom dient een knip tot stand te worden gebracht.

Stelling 10

In de gemeente Castricum mogen geen windmolens komen van 15 meter of hoger komen

Onze gemeente bestaat uit vijf mooie dorpen. In het verkiezingsprogramma heeft Lokaal Vitaal opgenomen dat wij zuinig willen zijn op de omgeving. Daar passen geen windturbines en zonneweides in. Lokaal Vitaal kiest wat betreft de energietransitie voor beleid dat stuurt op betere isolatie van woningen, zonnepanelen op daken van particulieren, scholen, bedrijven, sportverenigingen en gemeentelijk gebouwen, zoals gymzalen. Verder willen we stimuleren dat er landelijk wordt ingezet op de ontwikkeling van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s).

Stelling 14

Voor het kappen van bomen wordt de algemene kapvergunning weer ingevoerd

Lokaal Vitaal heeft in zijn verkiezingsprogramma onder ‘Een gemeente waar iedereen zuinig is op de omgeving’ (hoofdstuk 6) staan dat wij veel meer bomen willen planten. Het kappen van bomen is daar precies het tegenovergestelde van. Er kunnen redenen zijn om een boom te kappen, bijvoorbeeld als die ziek is of gevaar oplevert voor de directe omgeving. In dat geval is een vergunning snel geregeld. In alle andere gevallen willen wij graag vergroenen in plaats van ontgroenen.

Stelling 15

Bewoners die hun boom willen kappen in hun tuin hebben een kapvergunning nodig

Zie de toelichting bij stelling 14

Stelling 33

De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat meer inwoners zich laten vaccineren tegen corona

Lokaal Vitaal vindt dit geen taak voor de gemeente, maar voor het Ministerie van VWS. Bovendien vinden er op dit moment wereldwijd nog allerlei discussies plaats over de effectiviteit van de vaccins en de gevolgen voor mensen die zich niet laten vaccineren. In ons verkiezingsprogramma staat dat Castricum een gemeente moet zijn waar iedereen wordt gehoord en iedereen overal aan mee kan doen. Het uitsluiten van inwoners past daar niet bij. Wij hopen dat we corona achter ons kunnen laten en dat de samenleving zo snel mogelijk weer open gaat.

Contactformulier

 

Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact op.

Liever iemand van ons aan de lijn? Bel ons dan op: 06 11 40 44 32

 

Volg ons via social media:

4 + 7 =